npp-solar.ru
Советы юриста

Блог бібліотеки МК торськ

Вопрос:

1. Про внесення змін до Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу . Закон України від 16 березня 2000р. 1561 - Ш // Голос України. - 2000.-5 травня - С.8 :// zakon 4. rada. gov. ua / laws / show /462-2011-% D 0% BF 2. Про внесення змін до Закону України Про національну програму інформатизації .

Закон України від 13 вересня 2001р. 2684 - III. // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи: тематична добірка: у 2 ч. - К. 2002, - Ч, 1. - С.52 - 53. 3. Про загальну середню освіту . Закон України від 13травня 1999 р. 651 - XIV. // Інформаційний вісник Міністерства освіти України.

- 1999. - 15. - С.6 31. 4. Про освіту . Закон України від 23 травня 1991р. 1060 - ХІІ: [Із змінами і доповненнями] // Освіта України: нормативно правові документи Міністерство освіти і науки України. - К. 2001. - С.11 - 38. :// zakon 4. rada. gov. ua / laws / show /1060-12 5. Про дошкільну освіту Закон України від 11 .07.2001 2628-III :// zakon 4. rada.

gov. ua / laws / show /2628-14 6. Про електронні документи та електронний документообіг . Закон України від 22 травня 2003р. 851 - IV // Бібліотекознавство. Документознавство.Інформологія.

- 2004. - 1. - С.9 - 12. 7. Про внесення змін до Закону України Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм від 10 липня 2003р.

1098-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - 33. - С.17 - 76. Накази і постанови Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і мистецтв України. 1. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, компютеризації сільських шкіл.

Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України 17 квітня 2001р.// Компютер у школі та сімї. - 2001. - 3. - С.3 - 10. 2. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіта України.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 1999р. 139 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 1999. - 12. - С.6 - 11. 3. Про внесення змін і доповнень до положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу . Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 серпня 1999р. 277 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, - 1999. - 18.- С.30. 4. Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України.

Затверджене спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академією педагогічних наук України від 30.05.2003р. 334/31 // Шкільна бібліотека плюс. 2003. - 3/4. С.1 - 4. 5. Про концепцію загальної середньої освіти (12-ти річна школа). Постанова спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України і президії Академії педагогічних наук України від 22 листопада 2001р. 12/5 - 2 // Початкова школа. - 2002. - 2. - С.1. 6. Про проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів .

Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002 р. 548 // Освіта. - 2002. 48. - С.2. 7. Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції Живи, книго! . Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 жовтня 2002р. 549 //Освіта. - 2002. - 48. - С.3. 8. Типові правила користування бібліотеками України, затверджені наказом МКіМ України 275 від 05.05.1999 р.

із змінами і доповненнями, затвер-дженими наказом МКіМ України від 25.05.2001р. 319 // Законодавство бібліотекам України: довідник.- К. 2002. - Вип. 2. - С.99 - 101. 9. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей із балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерством економіки України 142/181 від 10.08.2001р.

// Законодавство бібліотекам України. К. 2002. - Випуск 2. - С.174. Інструкції на допомогу шкільному бібліотекареві. 1. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України 90 від 30.10.1998р. // Законодавство бібліотекам України.

- К. 2001. (Дана інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів. Установи зобов язані проводити інвентаризацію бібліотечних фондів 1 раз у 5 років). 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 81 // Законодавство бібліотекам України. - К. 2004.

- Книга 2. - С.206 - 210. 3. Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури: затверджена Міністерством освіти і науки України 1/9 - 217 від 15.06.1995р. // Супутник бібліотекаря-початківця. - Тернопіль: Мальва - Осо, 2001. С. 7. 4. Інструкція про організацію та порядок обміну перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів.

Затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України 23.03.2005. - 152 // Бібліотечна планета. - 2005. - 3.- С.6 - 12.

11.06.2017

Юридическая консультация онлайн

Ответы на вопросы

Дроздов А. В.
01.06.2017

Добрый день.

npp-solar.ru

Похожие вопросы

© 2011-2016 npp-solar.ru - Бесплатные консультации юриста.